rak @rakpeter.sk

Napíšte nám a poraďte sa.

+421 (0) 51 776 14 04

+421 915 848 881

 

Podnikateľ

Predbežné prejednanie sporu

  Nový Civilný sporový poriadok účinný od 1.7.2016 zaviedol niekoľko nových inštitútov, ktorých podstatou je zrýchlenie súdneho konania a jeho zefektívnenie. Medzi nový inštitút patrí aj predbežné prejednanie sporu. Súd ešte pred prvým pojednávaním, ktoré nariadi, spor predbežne prejedná a to za účasti strán, ich právnych zástupcov prípadne iných osôb, ktoré môžu dopomôcť k vyriešeniu sporu. V prípade, že sa žalobca alebo žalovaný nedostavia na predbežné prejednanie sporu súd má možnosť rozhodnúť rozsudkom pre zmeškania a to tak žalovaného ako aj žalobcu, čo má zabrániť ignorácií a tzv. ľahkovážneho prístupu stranám k predbežnému prejednaniu sporu v prípade, že sa nechcú dohodnúť a „za každú cenu pokračovať v nezmyselnom spore“. Predbežné prejednanie sporu...

Pokračovať v čítaní