rak @rakpeter.sk

Napíšte nám a poraďte sa.

+421 (0) 51 776 14 04

+421 915 848 881

 

Blog

Novinky zo sveta práva

Kompetenčný konflikt obecného zastupiteľstva a starostu obce pri nakladaní s majetkom obce

Oprávnenie rozhodovať o nakladaní s majetkom obce je zverené orgánom obce – obecnému zastupiteľstvu a starostovi obce. Spôsob rozdelenia právnych úkonov, o ktorých prislúcha rozhodovať týmto orgánom je v právnych predpisoch určený demonštratívne, negatívne, neurčitými právnymi pojmami ako „základné otázky života obce“, „najdôležitejšie právne úkony“, čo vyvoláva bez ďalšieho polemiku o tom, kto má rozhodovať o konkrétnej dispozícii s majetkom obce...

Pokračovať v čítaní

Cochemská prax v praxi pilotných súdov v SR (Moderná opatrovnícka justícia)

Slovenská advokátska komora v ostatných mesiacoch pripravila viaceroprednášok a stretnutí na tému Cochemská prax. Zdá sa, že ide o pomerneneznámu problematiku a jej uplatnenie ešte len čaká na svoje prvé pokusyaj vo viacerých advokátskych kanceláriách. V článku prinášame informácie,čo je Cochemská prax, ako vznikla a aké sú výsledku po ročnom uvedenía fungovaní tejto praxe na piatich pilotných súdoch v Slovenskej republike...

Pokračovať v čítaní