O nás

Naša advokátska kancelária poskytuje právne služby vždy s dôrazom na profesionálny a osobitý prístup ku každému klientovi, a to bez ohľadu na „bežnosť“ právnej veci, alebo jej zložitosť.
Pravidelný odborný rast, účasť na školeniach, spolupráca s vybranými advokátmi, notármi, exekútormi a znalcami, práca so zaručeným elektronickým podpisom atď. sú samozrejmosťou pri poskytovaní právnych služieb.
Pri poskytovaní právnych služieb sa riadime ustanovením advokátskeho zákona, že vzťah advokáta a klienta sa zakladá na vzájomnej dôvere. Našim cieľom je spokojný klient s dôverou v advokáta a v jeho prácu.