rak @rakpeter.sk

Napíšte nám a poraďte sa.

+421 (0) 51 776 14 04

+421 915 848 881

Advokátska kancelária Peter Rak 

15 ROKOV SKÚSENOSTÍ S DÔRAZOM NA PROFESIONÁLNY OSOBITÝ PRÍSTUP

Obce, miestne samosprávy

Podnikateľ

a

Rozvod a vysporiadanie majetku

a

Nehnuteľnosti, dražby, development

Naším cieľom je spokojný klient s dôverou v advokáta a v jeho prácu.

Právne novinky a aktuality priamo z našej advokátskej kancelárie

Zobraziť Všetky aktuality

21.02.2022 - Prehľad súm štátnych dávok pre rodiny na rok 2022.

Rodičia s deťmi si prilepšia. Prezrite si aktuálne platné zmeny.  VIAC

24.01.2022 - Náhradné výživné až do výšky výživného určeného súdom.

Východiská pre náhradné výživné sa aktuálne zmenili a samo živitelia si prilepšia.  VIAC

3.12.2021 - Striedavá starostlivosť o dieťa počas Covid 19

Do života vstúpil lockdown alebo karanténa. Čo všetko potrebujete vedieť?  VIAC

Náš tím je pripravený vám pomôcť

Pravidelný odborný rast zaručuje profesionalitu nášho tímu.

JUDr. Peter RAK

Advokát

PODROBNOSTI

Advokát od 2009, právna prax od 2005. Vyštudoval Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne v roku 2005. Po absolvovaní rigoróznej skúšky na Právnickej fakulte Masarykovej univerzite v Brne mu bol v roku 2009 udelený titul doktor práv – JUDr. Ako jeden z mála advokátov v Prešove sa špecializuje sa na oblasť obecnej a mestskej samosprávy, aktívne zastupuje viacero obcí. Zaoberá sa tiež občianskym a obchodným právom so zameraním na nastavenie úspešnej podnikateľskej stratégie - zmluvné právo a právo vymáhania pohľadávok.

JUDr. Mgr. Lucia RAKOVÁ

Advokátsky koncipient

Podrobnosti

Vyštudovala Právnickú fakultu UPJŠ v Košiciach v roku 2011. Po absolvovaní rigoróznej skúšky na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach jej bol v roku 2014 udelený titul doktor práv – JUDr. Vyštudovala magisterské štúdium medzinárodných vzťahov a diplomacie, SEVŠ v Skalici v roku 2013, a bol jej udelený titul Mgr. V advokátskej kancelárii sa špecializuje na oblasť rodinného práva a medzinárodného rodinného práva. V rodinnom práve uplatňuje „Cochemský model interdisciplinárnej spolupráce“ a v prevažnú väčšinu rodinných sporov rieši formou rodičovskej dohody. Pre aktívnu znalosť viacerých jazykov (anglický, ruský, ukrajinský, poľský) sa venuje právu podnikania cudzincov v SR a zahraničnej klientele.

Mgr. Róbert RYBKA

Advokátsky koncipient

PODROBNOSTI

Advokátsky koncipient v kancelárii od roku 2016, s právnou praxou od 2016. Vyštudoval Právnickú fakultu UPJŠ v Košiciach v 2016. V našej advokátskej kancelárii sa venuje najmä obchodnému právu, komunálnemu právu, právu obchodných spoločností a občianskemu právu.

Spolupráca

 

Ponúkame expertné právne služby v spolupráci s týmito klientmi:

Právna poradňa

Právna poradňa

Právna poradňa