Kontakt

Advokátska kancelária Peter Rak, s.r.o.
sídlo: Prešov, Masarykova 13, 080 01
zápis v OR OS Prešov Oddiel: Sro, Vložka: 33598/P
Tel: +421 51 77 61 404
E-mail: rak@rakpeter.sk, kancelaria@rakpeter.sk

Advokátska kancelária sa nachádza na druhom poschodí budovy VÚB banky.

Fakturačné a platobné údaje:

IČO: 50581121
DIČ: 2120375741
DIČ DPH: SK2120375741

účet:
VÚB, a. s., pobočka Prešov 2637557753/0200
IBAN: SK 13 0200 0000 0026 3755 7753
SWIFT: SUBASKBX