Poskytované právne služby

Naša advokátska kancelária poskytuje právne služby v oblasti obchodného práva, vypracúvame obchodné zmluvy, zakladáme obchodné spoločnosti, poskytujeme poradenstvo pri strategickom riadení podnikov.

Pomáhame klientom v oblasti občianskeho práva, s prevodom nehnuteľností, vypracúvame zmluvy podľa požiadaviek klienta, venujeme sa vysporiadaniu majetkových vzťahov, rozvodom, dedičstvám.  

Pri ťažkých životných situáciách ako sú napr. dopravné nehody, zranenia, ujmy na zdraví či živote, poškodenia majetku vieme pomôcť a poradiť pri vymáhaní nárokov vyplývajúcich z náhrady škody a ochrany osobnosti, či týkajúcich sa uzatvoreného poistenia.
Venujeme sa aj pomoci spotrebiteľom pri uplatňovaní ich práv.
Presadzujeme práva klientov v správnom konaní, v správnom súdnictve či trestnom konaní.

Naša kancelária má za cieľ pomôcť klientovi komplexne v akejkoľvek jeho právnej veci pri vysporiadaní jeho práv a nárokov, a je našim najvyšším cieľom si túto povinnosť advokáta riadne a s úspechom splniť. Budeme radi, ak Vás privítame medzi našimi spokojnými klientmi.