Náš team

JUDr. Peter Rak
advokát od 2009, právna prax od 2005
vyštudoval Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne v 2005.
V roku 2009 po úspešnom absolvovaní rigoróznej skúšky na Právnickej fakulte Masarykovej univerzite v Brne mu bol udelený titul doktor práv – JUDr.

JUDr. Lucia Raková
advokátsky koncipient v kancelárii od 2014, s právnou praxou od 2011
vyštudovala Právnickú fakultu UPJŠ v Košiciach v 2011.
V roku 2014 po úspešnom absolvovaní rigoróznej skúšky na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach jej bol udelený titul doktor práv – JUDr.

Mgr. Róbert Rybka
advokátsky koncipient v kancelárii od 2016, s právnou praxou od 2016
vyštudoval Právnickú fakultu UPJŠ v Košiciach v 2016.

Mgr. Anna Fukerová
asistentka